2017 Yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

2017 Yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

2017 Yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararına istinaden  Kamu Yararı Statüsü kazanmış olan Mahalli İdareler Derneği ve Mahalli İdareler Enstitüsü yasal görev ve sorumluluğu kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, kamu çalışanlarını mevzuat yönünden desteklemek, karşılaşılan  sorunlara çözüm getirmek amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz sektörün önde gelen marka konut üreten  şirketlerin değerli yönetici ve teknik kadrolarını da panele dahil ederek bir ilke imza atmıştır.

Kamu yararı statüsündeki Mahalli İdareler Derneği, Mahalli İdareler Enstitüsü olarak söz konusu yöneticilere düzenlemiş olduğumuz eğitim programımıza katılım son derece faydalı olacaktır.

Aşağıdaki konuları kapsayan Eğitim Programımız 16-19 KASIM 2017 Tarihlerinde ANTALYA/ THE SENSE   Hotel’ de gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

·         2017 öncesi planlı alanlar imar yönetmelikleri

·         2017'de yapılan yönetmelik değişikliğinin nedeni

·         Yapılan yönetmelik değişikliği neleri kapsıyor?

·         Değişiklik öncesi ve sonrasının karşılaştırılması

EĞİTMENLERİMİZ

·         Yard. Doç. Dr. Engin KEPENEK

·         Yard. Doç. Dr. Hasan HAŞTEMOĞLU

·         Kadir İSPİRLİ (Şehir Planlama Uzmanı)

 

DERNEK İRTİBAT  

Ömür YILMAZ       (Genel Sekreter)  : 0505 417 79 32

Meral KÖKSALDI   (Eğitim İşleri Şefi)            : 0505 374 56 59

Etkinliğimizi Paylaşın: