4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat Hükümleri Kurum içi Eğitim programı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat Hükümleri Kurum içi Eğitim programı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat Hükümleri Kurum içi Eğitim programı

Kamu Yararına Çalışan Dernekler yasal görev ve sorumlulukları kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yülütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olması 27/02/2006 tarih ve 10646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararı statüsü olan Mahalli idareler derneği 5993 Belediye Kanununun 75.maddesi (c) bendi kapsamında Belediyelere yönelik tek dernek olup ortak hizmet projesi şeklinde yürütülmesi kapsamında;

Belediyelerimiz üstlenmiş oldukları hizmetleri yerine getirirken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun davranmak durumundadırlar.

Bu kapsamda mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık hizmetleri alımı ihalesi gerçekleştirmektedirler.

Belediye yöneticileri ve çalışanlarının söz konusu mevzuat hükümleri konusundaki bilgi ve becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesi amacıyla kurumunuz eğitim salonunda 5 günlük veya 3 günlük kamu ihale mevzuatı eğitim programı hazırlanmıştır.

Ekte Kamu İhale Mevzuat Eğitim Programı Bilgenize Sunarız.

Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanlığı

bilgi@mahalliidarelerdernegi.org.tr

Etkinliğimizi Paylaşın: