4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat Hükümleri Kurum içi Eğitim programı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat Hükümleri Kurum içi Eğitim programı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat Hükümleri Kurum içi Eğitim programı

Kamu Yararına Çalışan Dernekler yasal görev ve sorumlulukları kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yülütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olması 27/02/2006 tarih ve 10646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararı statüsü olan Mahalli idareler derneği 5393 Belediye Kanununun 75.maddesi (c) bendi kapsamında Belediyelere yönelik tek dernek olup ortak hizmet projesi şeklinde yürütülmesi kapsamında

bilgi@mahalliidarelerdernegi.org.tr

Etkinliğimizi Paylaşın: