MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ PROJE FAALİYETLERİ

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ PROJE FAALİYETLERİ

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ PROJE FAALİYETLERİ

Atık Yönetimi Uygulamaları

  • Atıkların azaltılması
  • Kaynağında ayrıştırma
  • Yeniden kullanım
  • Geri dönüşüm
  • Enerji üretimi
  • Bertaraf
  • Sıfır atık konsepti
  • Kompostlaştırma

Belediyelerde evsel atık üretimini azaltmaya yönelik önlem ve uygulamalar için farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları ile atık üretim miktarının azaltılması hedeflenmektedir. Evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması ile geri dönüştürülebilir atıkların kalitesi artırılmakta ve nihai depolama veya bertaraf yönlendirilecek atık miktarı azaltılarak bu tesislerin faydalı kapasite kullanım ömürleri uzatılacak ve yeni tesis kurulum ihtiyacı azaltılarak ekonomik ve çevresel fayda hedeflenmektedir. Atıkların başka amaçlarla doğrudan yeniden kullanımı uygulaması ile ürünlerin hayat döngüsü uzatılarak kaynak kullanımında ciddi ekonomik faydalar sağlanabilir (yeni üretim ve tedarik ikame edileceğinden dolayı) Atıklardan biokütle veya biyogaz sistemleri ile ısı ve elektrik enerjisi üretimi mümkündür. Bu şekilde atık depolama sahaları daha uzun ömürlü olabilecek ayrıca ülkenin enerji ithalatı kaynaklı cari açığının azaltılmasına katkı sağlanacaktır. Atıklar nihai depolama ile veya ilave yakıt kullanılarak yakma yöntemi ile bertaraf edilebilir. Yakma yöntemi depolama alanı kullanımını minimize edebilecek çevresel fayda sağlayan bir uygulamadır. Organik atıkların kompostlaştırılması uygulaması ile tarımsal amaçlı organik gübreye dönüştürülebilir böylece tarım alanlarında kimyasal gübre kullanımı azaltılmış hem de toprak kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunulmuş olur.

Haberimizi Paylaşın: