Mahalli İdareler Dergimizin 83. Sayısı Yayımlanmıştır.

Mahalli İdareler Dergimizin 83. Sayısı Yayımlanmıştır.

Mahalli İdareler Dergimizin 83. Sayısı Yayımlanmıştır.

 

 

MAKALE BAŞLIKLARI

YAZARLAR

Belediyelerin Hibe Yoluyla Şirket Edinmesi

Mustafa DÖNMEZ

Belediyelerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Taşınmaz Devri Yöntemiyle Terkin Edilmesi

Fatih YALAZA

Belediye Başkanları Kendi Belediyelerine Ait Şirketlerde 'Şirket Müdürü' Olarak Görev Alabilir Mi?

Erdoğan

DEDEOĞLU

Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik

Alanlarındaki Yapıların İnşaat Ruhsatına Tabi Olmaması İçin

Gereken Şartlar

Suat ŞİMŞEK

Belediye Şirketlerinin Sermaye Yapıları

Ufuk ÜNLÜ

İdareler Lehine Takdir Edilen Avukatlık Vekâlet Ücreti

Bülent GEÇGEL

Teklif Zarfı Şekil Şartlarında Yeni Durum

Avukat Necati

TORUN

İdareden Kaynaklı Süre Uzatımı Verilen İşlerde Fiyat Farkı Hesabı

Gürkan GÜVEN

5 Spesifik Başlık Altında Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcıları

Mahmut ÇOLAK

Belediyelerin Ortağı Olduğu Şirketlere Borç Ver(eme)mesi

Mustafa YAVUZ

696 Sayılı KHK ile Kadroya Alınan İşçilerin Kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimi

Cumhur Sinan

ÖZDEMİR

Son Değişiklikler Işığında Parselasyon İşlemlerinin DOP Uygulamaları Özelindeki Dünü ve Bugünü -II

Özgür ÇELİK &

Cavit KUŞGÖZ

Büyükşehir Yönetimi Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Şevki SIRMA

Gerçeğe Aykırı Harcırah Beyanında Bulunan

Memur Hakkında Uygulanacak Disiplin Cezası

Oktay ÇAMDELEN

Mevzuat Fihristi

 

Yargı Kararları

 

Genelge, Görüşler ve Tebliğler

 

Soru - Cevap

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİ OLARAK

2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

ÇALIŞANLAR İÇİN MAAŞ KATSAYILARI

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE 2019 YILI BELEDİYE PARA CEZALARI

DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

1608 SAYILI KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI

BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEĞİ

ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI

2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE 2019 YILI BELEDİYE PARA CEZALARI

İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI

 

İL ENCÜMEN BRÜT ÖDENEKLERİ

1608 SAYILI KANUNUNA GÖRE BELEDİYE

GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (01/01/2019-31/12/2019 TARİHLERİ ARASI)

VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE

KİK EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVEREN MALİYETİ

TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ

İŞ AKDİNİN FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI

PARASAL SINIRLAR

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA GÖRE 2019 YILI BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI

ALINDI BİRİM FİYATLARI

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNDAKİ PARASAL LİMİTLER

YURTİÇİ HARCIRAHLAR

DEVLET MEMURLARINA HASTALIK VE REFAKAT İZNİ

BÜTÇE KANUNUNDAKİ 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU LİMİTLERİ

 

Haberimizi Paylaşın: