Mahalli İdareler Dergimizin 84. Sayısı yayımlanmıştır.

Mahalli İdareler Dergimizin 84. Sayısı yayımlanmıştır.

Mahalli İdareler Dergimizin 84. Sayısı yayımlanmıştır.

MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ARALIK 2019
SAYI 84. MAKALE BAŞLIKLARI

2020 Yılı Genel Beyan Dönemi Mal Bildirimi İşlemleri

Son Yapılan Düzenlemelere Göre Tescil Harici Alanların
Parselasyon İşlemlerinde Durumu

Yapım İşlerinde Alt Yüklenici (Taşeron) Çalıştırılması

Belediye Otopark Gelirlerinin Takib ve
Tahsilinde Yaşanan Sorunlar

Belediyelerin Toplu Taşıma Hizmetlerinin
Gör(Dür)Ülmesi Yöntemleri

Kamu İhalelerinde İsteklinin Faaliyet Alanı Tartışması

Belediye Şirketlerince Yapılacak Taşıt Kiralama İşlemlerinin
2006/10193 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Tabi Olmaması

Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı

Kıyı ve Mera Alanları Özelinde Kamu Mallarının Tasarrufunun
Mekânsal Planlamada Etkileri

Kooperatiflerde Tasfiyeden Dönülmesi ve Ek Tasfiye Süreci
Demokrasi ve Belediye Başkanlığı

Türkiye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Reformu ve
Büyükşehir Belediyeleri

 

Haberimizi Paylaşın: