BİLGİLENDİRME MEMUR MAAŞ KATSAYILARI

Mahalli İdareler Derneği

BİLGİLENDİRME MEMUR MAAŞ KATSAYILARI

Kamu Yararı Statüsündeki 
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİNDEN
(KISA BİLGİLENDİRME)
Hazine ve Maliye Bakanlığının Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi ile belirlenen ikinci altı aylık dönem memur maaş katsayına istinaden 
ikinci altı aylık dönem için; 
-BELEDİYE BAŞKAN Maaşları
 -BELEDİYE MECLİS ÜYESİ Huzur Hakları 
-BELEDİYE ENCÜMEN Ödenekleri 
-İL GENEL MECLİS ÜYESİ Huzur Hakları
 -İl ENCÜMEN ÖDENEKLERİ
Yeniden belirlenmiştir. Hesaplamaları Dergimizin  www.mahalliidarelerdergisi.com.tr Sitesinde bulabilirsiniz.
Hakemli Mevzuat Dergisinin talebi için İrtibat: Nesrin Sarıtosun-Abone İşleri Müdürü : 0543 231 50 69

Haberimizi Paylaşın: