2022 YILI BELEDİYELERİMİZE YÖNELİK EĞİTİMLER

2022 YILI BELEDİYELERİMİZE YÖNELİK EĞİTİMLER

2022 YILI BELEDİYELERİMİZE YÖNELİK EĞİTİMLER

BELEDİYELERİMİZE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

Kişisel gelişim ve Farkındalık Eğitimleri

 • Protokol ve İletişim,
 • Etkili İletişim,
 • Farkındalık ve İletişim,
 • Kamuda etik davranış,
 • Kariyer Planlaması,
 • Söz söyleme sanatı (Hitabet)
 • Beden dili ve diksiyon,
 • Sıra dışı düşünme teknikleri,
 • Motivasyon
 • Soru sorma teknikleri,
 • Hafıza teknikleri,
 • Dinlemenin İletişimdeki Önemi,
 • Öğrenen organizasyon,
 • Yönetim ve Liderlik
 • Ekip / Takım Çalışması
 • 21. Yüzyıl Becerileri

 

 

İhale Eğitimleri

 • Temel İhale Eğitimi
 • İleri Düzey İhale Eğitimi
 • BİT / Belediye Şirketleri İçin İhale Eğitimleri
 • Belediyeler İçin Mali Mevzuat Eğitimi
 • İhale İşlem Dosyalarının Hazırlanması

Mevzuata Uygunluğunun Sağlanması

Sosyal Hizmet / Sosyal Yardım Eğitimleri

 • Şiddet sarmalından çıkma eğitimleri;
  • Aile içi şiddet,
  • Çocuğa Yönelik Şiddet,
  • Kadına Yönelik Şiddet,
  • Sosyal hizmet ve yardım uygulamalarında iletişim,
  • Göçmenlerin psiko-sosyal ihtiyaçları,
  • Engelli ve ailelerinin psiko-sosyal ihtiyaçları,
 • Çocuklara yönelik kuruluşlarda (kreş, anaokulu, çocuk kulübü, çocuk eğitim destek merkezleri vb.) “Çocuk Yetenek Atölyeleri” uygulamalarının eğitici eğitimleri
 • Kamuda çocuk / yaşlı / engelli dostu belediyecilik
 • Sosyal yardım / destek personelinin istihdamı ve geliştirilmesi,
 • Sosyal yardım / destek personeli için İnsan kaynakları yönetimi ve uygulaması
 • Vaka Yönetimi
 • Durum Tespit Raporu hazırlama,
 • Aile ziyareti ve aile görüşmeleri
 • Sosyal hizmet ve yardım uygulamalarında; “Yaşamı Planlama ve Günlük Yaşam Rotası” uygulaması,
 • Sosyal Hizmet / yardım uygulamalarında hizmet sunumunu etkileyen faktörler,
 • Sosyal hizmet ve yardım personelinde “tükenmişlik sendromuyla mücadele”,
 • Öfke kontrolü ve öfke durumunda kendini savunma,
 • Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarında gönüllülük ve gönüllülerin yönetimi,
 • Stajyerlerin (Lise ve Üniversite) oryantasyonu, yönlendirmesi ve işbaşı eğitimleri,

 

Proje

Proje hazırlama, uygulanmasının takibi, projenin değerlendirilmesi konularında danışmanlık,

Sosyal yardım uygulamalarının değerlendirilmesi, kriterlerin gözden geçirilmesi ve kriter belirleme, adil ve hakkaniyetli yardım uygulamalarının geliştirilmesi,

Yerel yönetimlerin TÜBİTAK desteği ile açabilecekleri “Bilim Merkezleri” için hem içerik hazırlanabilir hem de proje danışmanlığı hizmeti verilebilir.

İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Eğitimleri

 • İş Mevzuatı ve uygulaması,
 • Kişisel verilerin korunması,
 • İş sağlığı ve güvenliğinde haklar ve sorumluluklar,
 • Temel Sendikal bilgiler,
 • Yerel Yönetim çalışanlarının sendikal hakları,
 • İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk
 • İşyerinde aidiyet duygusu ve motivasyon,
 • İşyerinde mobbing (psikolojik taciz) ile mücadele

Stratejik Yönetim Eğitimleri

 • Stratejik Plan hazırlığı ve takibi
 • Faaliyet Raporu hazırlığı
 • İç kontrol süreç takibi
 • İç Denetim Uygulamaları
 • Ana (Master) Plan Hazırlıkları
 • Politika Belgeleri Hazırlığı
 • Zaman Yönetimi
 • Ekip Yönetimi
 • Proje hazırlama ve uygulama
 • Etkili Toplantı Yönetimi,
 • Sorun çözme becerileri
 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Araştırma

-      Eğitim İhtiyaç Analizleri

-      Memnuniyet Araştırması

-      Etki Değerlendirme Araştırması

-      Durum Tespit Araştırması

-      Nitel ve Nicel Araştırmalar

- Mahalli Sorunların Tespiti

-Talep halinde planlanabilecek nicel ve nitel farklı konularda araştırmalar

Kurumsal Danışmanlık

Yerel Yönetimlerin, Eğitim araştırma ve proje geliştirme hususlarında uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Not: Belediye Şirketlerinin personellerine, Belediye İştiraklerine (İSKİ, EGO vb. kurumlara) ve Belediye ve İl Özel İdarelerinin alanına ilişkin belirleyecekleri eğitim/hizmet içi eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

 

 

Haberimizi Paylaşın: