2022 yılı Haziran-Temmuz Mesleki Mevzuat ve Hakemli Dergimiz yayımlandı

2022 yılı Haziran-Temmuz Mesleki Mevzuat ve Hakemli Dergimiz yayımlandı

2022 yılı Haziran-Temmuz Mesleki Mevzuat ve Hakemli Dergimiz yayımlandı

 
MAKALE BAŞLIKLARI

 • "Sayıştay Hesap Yargısında Davanın Tarafları ve Sorumluluk"
 • "Belediye ve Bağlı Kuruluşlarında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel Sorunsalı"
 • "Son Zamanlarda Elektronik İhalede Yaşanan Sorunlara KİK'in Bakış Açısı"
 • Belediye Personelinin Özel Hizmet Tazminatı
 • "Mahalli İdarelerde Ücretsiz veya İndirimli Şebeke Suyu Sağlanmasına İlişkin Değerlendirme"
 • İmar Hukuku Açısından İşyerleri ve Bulunacağı Alanlar
 • Soru Cevaplarla Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma Payı)
 • Belediye Şirketleri Üzerinde Denetim Yetkisi Bulunan Kamu İdareleri
 • Semt Pazarlarında Satış Yerlerinin Pazarcılara Tahsisi ve Denetimi
 • Kamu İhale Mevzuatındaki 18 Mayıs 2022 Tarihli Değişiklikler
 • Memurlara Yiyecek Yardımı, Son Düzenlemeler ve Nakdi Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatında Meydana Gelen Gelişmeler ve Veri Sorumlularının Yükümlülükleri-2

 

Haberimizi Paylaşın: