2022 Yılı Ağustos-Eylül Sayımız Yayımlandı

2022 Yılı Ağustos-Eylül Sayımız Yayımlandı

2022 Yılı Ağustos-Eylül Sayımız Yayımlandı

Mahalli İdareler Dergimizin Ağustos-Eylül Sayısı Makale Başlıkları

 https://www.mahalliidarelerdergisi.com.tr/

 
KONU/BAŞLIK YAZAR
Elektronik İhalelerde Dikkat Edilecek Bazı Hususlar Feyat DEMİR
Mahalli İdarelerde Bütçe Hesaplarının İşleyişi Ahmet ARSLAN
Belediyelerin Tahsil Ettiği Mezar Yeri Tahsis Ücretleri KDV'ye Tabi Midir? Emre UYLUKÇU
İhtirazi Kayıt’ın Mahiyeti ve Sonuçları Atilla İNAN
Belediyelerce Öğrenci Yurtları Açıp İşletilmesi Mustafa DÖNMEZ
Sözleşme Yürütümü Esnasında Yıllara Sari Hale Gelen
Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Stopajı Hesabı
Gürkan GÜVEN
Ekmek Fiyatlarının Belirlenmesinde Belediyenin Yetkisi M.Lamih ÇELİK
Belediye Başkanları Kendi Belediyelerine Ait
Şirketlerde Müdür Olarak Görev Alabilir Mi?
Erdoğan DEDEOĞLU
Belediye Şirketlerinde Pay Sahiplerine Tanınan
Oy Kullanma Hakkı
Ufuk ÜNLÜ
Belediyeler Açısından
Anonim ve Limited Şirketlerin Farklı Yönleri
Mustafa YAVUZ
Belediyelerin Toplu Taşıma Araçları Servis Araçları ve
Taksi Sayılarını Belirleme Yetkisi
Salih ÇALAL
Ücretli Çalışanlara Toplu İş Sözleşmesi ile Geçmişe
Dönük Olarak Ödenen Ücret Farkları vb. Ödemelerin
SGK ve Vergi Dairesine Bildirimi
Erdem AZMAN
Devlet Memurunun Siyasi Parti Üyeliğine
İlişkin Önemli Karar
Oktay ÇAMDELEN
Hatalı Süre Uzatımında Harcama Yetkilisi ve
Gerçekleştirme Görevlileri Sorumlu Olacak Mıdır?
Av. Necati TORUN
Kamu Sektöründe Örgütsel Tükenmişlik Tahsin ÇAYIROĞLU & Yeşim GEZER AVCI

 

Haberimizi Paylaşın: