2023 Yılı Mart Ayı Mesleki Mevzuat ve Hakemli Dergimiz Yayımlandı

2023 Yılı Mart Ayı Mesleki Mevzuat ve Hakemli Dergimiz Yayımlandı

2023 Yılı Mart Ayı Mesleki Mevzuat ve Hakemli Dergimiz Yayımlandı

https://www.mahalliidarelerdergisi.com.tr/

MAKALE BAŞLIKLARI

Yerel Yönetimler Tarafından Enerji Üretimine Yönelik Yapılan Yatırımların Karbon Kredisi Geliri Açısından Değerlendirilmesi

Yaşanan Deprem Nedeniyle Kamu İhalelerinde Alınan Olağanüstü Önlemler

Hazine Taşınmazlarının İmar Kanununun 11. Maddesi Kapsamında Belediyelere Terk-4

Belediyelerin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satışında Katma Değer Vergisinin İstisna Durumu

İhtisas Komisyonlarının Kuruluşu Ve Seçimi Yöntemi

Riskli Alanlar, Riskli Yapılar Ve Belediyeler

Rüzgar Enerji Santrallerinin Belediyeler Tarafından Ruhsatlandırılması

Belediye Meclis Üyelerinin Cezai Sorumlulukları

Pandemi Süreci Ve Sonrasında Yerel Yönetimlerde Postpodern Anlayış

Tutuklu Olan Memurdan Son Savunma Alınmalı Mı?

 

Haberimizi Paylaşın: