İdari Personellerimiz

Mahalli İdareler Derneği

İdari Personellerimiz

İdari Personellerimiz

Zeki ERTAŞ   Mahalli İdareler Dergisi Yazı İşleri Müdürü
Mevlide YILMAZ   Özel Kalem
Hikmet ÜNSAL   Hesap İşleri Müdürü
Nesrin SARITOSUN   Tahsilat Şefi
Meral KÖKSALDI   Eğitim İşleri Şefi
 
Telefon
İdari Personellerimiz
Eposta
Adres
Cihan Sokak No:31/9 Sıhhiye Çankaya-Ankara