top of page

HAKKIMIZDA

Yerel yönetimler hakkında ayrıntılı bilgi ve tecrübeleri olan, 1987-1989 yılında Nevşehir Karapınar Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Osman USTA'nın girişimleri ile 1989 yıllarında ülkenin bekası ve geleceği adına değerli siyasi büyükleriyle birlikte Yerel Yönetimlere katkı sunacak Mahalli İdareler Derneğini kurup ilk kurucu genel başkanlığına seçildi.

 

Merkez teşkilatı Ankara da bulunan Mahalli İdareler Derneği’nin İstanbul ve çevre illeri yerel yönetimler ve belediyecilik konularında koordinasyonu sağlanması ve zaman zaman düzenlenen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi gibi işlerin yürütülmesini sağlamaktadır.

 

Yönetim.jpeg
Giving Back

Mahalli İdareleri mevzuat yönünden desteklemek, karşılaştıkları sorunlara çözüm getirmek amacına yönelik olarak 1989 yılında kurulan Mahalli İdareler Derneği, Mahalli İdareler alanında bilhassa belediyeler açısından çok büyük bir boşluğu doldurdu.Belediyelerle ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikleri bir araya toplayarak belediyelerin hizmetine sunmuştur. Örneğin Mahalli İdareler Derneği kurulmadan önceki tarihlerde belediyeleri ilgilendiren 52 adet yönetmelik ancak Resmi Gazete den temini mümkündü. Mahalli İdareler Derneği belediyelerle ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikleri iki kitapta toplamıştır. Belediyelerle ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikleri uzmanlarına açıklamalı ve uygulamalı kitaplar haline getirerek belediyelerin hizmetine sundu.

 

95 adet yayına sahip olan mahalli idareler derneği mevzuat ve bilimsel içerikli kitaplarımızla Türkiye de 21 yılda 80 adet yayına sahip olan ilk ve tek dernek olma özelliğine kavuşmuştur.Mahalli İdareler Derneği aylık olarak mevzuattaki en son değişiklikleri Mahalli İdareler Dergisinde yayınlayarak mevzuattaki en son değişiklikleri, yargı kararlarını aynı anda tüm belediyelere intikal ettirmektedir.Belediye başkanlarına ve belediye birim müdürlükleri ve çalışanlarına yönelik her ay bir Eğitim Semineri yaparak büyük bir eğitim hizmetini de böylece yerine getirmektedir.Güçlü yerel yönetimlerle kalkınma ve ileriye gitme hedeflerinin gerçekleşmesi ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Mahalli İdareler Derneği olarak çalışmalarınız tüm hızıyla devam etmektedir.

bottom of page