top of page

Belediye Şirketlerine İşçi Alım İlanlarının Türkiye İş Kurumuna Bildirilme Zorunluluğu

5393 sayılı Belediye Kanununun(1) 70. ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun(2) 26. maddelerine istinaden beledi- yeler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilmekte veya kurulu şirketlere ortak olabilmektedir. Bu şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(3) (TTK)kümlerine tabi sermaye şirketleri olup, belediyelerin tüzel kişili- ğinden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişileridir ve bağımsız bütçeye sahiptir.

Yazar: Mustafa YAVUZ


1. GİRİŞ 5393 sayılı Belediye Kanununun(1) 70. ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun(2) 26. maddelerine istinaden belediyeler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilmekte veya kurulu şirketlere ortak olabilmektedir. Bu şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(3) (TTK) hükümlerine tabi sermaye şirketleri olup, belediyelerin tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişileridir ve bağımsız bütçeye sahiptir.

Belediye şirketleri esasen yerel hizmetlerin etkin, etkili, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması ve ayrıca mahalli müşterek hizmetlerin ve belde halkının taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanmasında başvurulan bir yöntemdir. Bunların yanı sıra 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle(4) belediye şirketlerine yeni bir misyon daha yüklenmiştir

--------------- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 13.07.2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (3) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu misyon da, belediyelerde ve belediye şirketlerinde çalıştırılmakta olanların, belediye şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilmeye başlanmasıdır. Ayrıca, 696 sayılı KHK ile belediyelere, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki (5) bazı limit, şart ve sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle şirketlerine gördürebil- mesine imkan sağlanmıştır. Buradan hareketle, diğer özel şirketlerden farklı bir hukuki niteliğe sahip olmaları nedeniyle belediye şirketlerinde işçi alımları için bazı şartlar öngörülmüştür.

Bu şartlardan biri ise belediye şirket- lerinin işçi alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) bildirilmesi ve sözkonusu ilanların Kurum internet sitesinde yayımlanmasıdır.

---------------

(4) 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (5) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Hal böyle olmakla birlikte,zamanzamanbazıbelediyelerin söz konusu yükümlülüğü ihlal ettiği ve işçi alımlarını İŞKUR’a bildirmediği Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde tespit edilmektedir.

Daha fazlasını okumak ister misiniz?

Bu özel yazıyı okumaya devam etmek için mahalliidarelerdernegi.org.tr sitesine abone olun.

384 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page