Başkandan Mesaj
Osman Usta

Osman USTA

Genel Başkan

YEREL YÖNETİMLERDEKİ 
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİMİZİN GÖREVİ 
 
Demokrasiyi algılamak ve uygulamak, çağdaş bir medeniyette yaşayan herkesin görevi ve önceliği olmak durumundadır. Yerel yönetimler vatandaşa en yakın durumda olan en alt düzeydeki yönetim birimleridir. 
 
İnsan ihtiyaçlarının çok ve çeşitli olmas...

Devamı İçin Tıklayınız...
Haberler
Seminer & Eğitim Duyuruları
EĞİTİM SEMİNERİ11-15 HAZİRAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARE KANUNU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENMİŞTİR.EĞİTİM SEMİNERİMİZ  ANTALYA-BELEK/ BELLİS DELUXE HOTEL’ DE GERÇEKLEŞECEKTİR.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:0544 445 10 26

EĞİTİM SEMİNERİ25-29 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA EGİTİM SEMİNERİ DÜZENLENMİŞTİR.EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI * Belediyelerin Yükümlülükleri,Belediye Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları,Belediye meclis Üyelerinin Göreve Sorumlulukları,Belediye Başkanlarının Özlük ve Sosyal Hakları,Belediye meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları, 6360 Sayılı Kanunu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar EĞİTİMİMİZ ANTALYA / NASHİRA RESORT HOTEL ‘da gerçekleştirilecektir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 0532 612 91 68

EBYS HİZMET İÇİ EGİTİM SEMİNERİKamu yararına çalışan derneklerin görev ve amacı kamu hizmetlerini en iyi şekilde yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına mevzuat yönünden destek olmak, karşılaşılan sorunlara çözüm getirmektir.

Yerel ve Yerinde Yönetimler (Belediye ve İl Özel İdareleri) başta olmak üzere Kamu Kurum ve  Kuruluşlarının  23.01.2004  tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanunu, 1991/17 sayılı, 2005/7 sayılı Genelge ve 2008/16 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  mevzuatları çerçevesinde başlıca yasal görevlerinden olan belge ve bilgi yönetimi sorumluluğu yasal bir zorunluluktur.

Evrak oluşturma ve arşiv hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde zamanında ve istenilen şekilde yerine getirilmediği takdirde ileride telafisi mümkün olmayan hukuki sorunlara yol açabileceği, yürürlükteki EBYS mevzuatı usul ve esaslarına uymayan yöneticilerin de hukuki tazmini ve idari müeyyidelere katlanmak zorunda kalacakları muhakkaktır. Kamu yöneticilerinin bu tür cezai veya hukuki işlemlere muhatap olmamaları için çalışan personellerinizin  hizmet içi eğitimi ile yerinde ve görevleri başında, uygulamalı olarak kurumunuzda eğitim verilmesi maliyetleri (% 30) daha düşürecektir.

Hizmet İçi Eğitim Konuları:

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Uygulamaları, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki Uygulamalar, Elektronik Belge Yönetimi Sürecinde Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulanması,  3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları, 1991/17 Sayılı  Başbakanlık  Genelgesi İle Belgelerin Hazırlanmasında Gözetilmesi Gereken Usul ve Esaslar,  2005/7 Sayılı Standart Dosya Planı,  2008/16-17 Sayılı Elektronik Belge Yönetiminde Usul ve Esasları, TS 13289 Uygulamaları,  Yerel Yönetimlerde Örnek Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ve Uygulaması,  e-belediye, e-devlet dönüşümü ve Yerel Yönetimler,  Dijitalleşme Sürecinde Yerel Yönetimler ve Örnek Dijitalleşme Uygulamaları,

Bu bağlamda; Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimleri ile Danışmanlık Hizmetleri, Kamu Yararı Statüsündeki Mahalli İdareler Derneğimizin bilişim uzmanları tarafından Katma Değer Vergisi Kanununa ve Damga Vergisinden muaf olunmasından kaynaklanan (%30) indiriminden yararlanılarak eğitim hizmeti alabileceklerdir.

Kurumlarımızı bilgilendirmek amacı ile yazımızın iliniz dahilindeki Belediyeler, İl Özel İdareler, Sulama Birlikleri, Kamu Birliği Genel Sekreterlerine duyurulması hususunda emir ve müsaadelerinizi arz ederim.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 0544 445 10 26

MAHALLİ İDARELER DERNEGİ GENEL BAŞKANLIGIYayınlar
Hava Durumu
Gösterilen İl ANKARA