Başkandan Mesaj
Osman Usta

Osman USTA

Genel Başkan

YEREL YÖNETİMLERDEKİ 
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİMİZİN GÖREVİ 
 
Demokrasiyi algılamak ve uygulamak, çağdaş bir medeniyette yaşayan herkesin görevi ve önceliği olmak durumundadır. Yerel yönetimler vatandaşa en yakın durumda olan en alt düzeydeki yönetim birimleridir. 
 
İnsan ihtiyaçlarının çok ve çeşitli olmas...

Devamı İçin Tıklayınız...
Haberler
Seminer & Eğitim Duyuruları
BASIN BİLDİRİSİGüvenlik güçlerimizin büyük zorluklara katlanaraktan fedakarca yürüttükleri terörle mücadelede sağlanan başarının kalıcı olması, terörden temizlenen mahalle ve ilçelerden tekrar belediyeler kanalıyla eski haline dönüşmemesi için hükümetin gündeminde olan teröre destek veren belediyelerin gelirlerine el konulması ve merkezden kayyum atanmasıyla ilgili tasarının bir an önce acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kamu yararı statüsündeki Mahalli İdareler Derneği olarak hükümetin Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapacağı değişikliği (yasa tasarısını) önemli buluyor ve destekliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ivedi olarak bu tasarıyı gündeme almasını, ülkemizin huzuru, güvenliği, güvenlik güçlerimizin mücadelelerinin kalıcı olabilmesi için, acil olarak yasalaşmasını istiyoruz.

Belediyelerde teröre karışan ve destekleyen kamu görevlilerinin görevlerinden el çektirilmesini, gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasını ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını talep etmekteyiz.

Anayasanın 127 nci maddesine istinaden kurulan belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin görev yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Belediye Kanununda belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları Kanunun 14 üncü maddesinde, yetki ve imtiyazları da 15 nci maddede, yine büyükşehir  belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Kanunun 7 nci maddesinde ve devamında sıralanmıştır.

Bunun yanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gelirlerin etkili, verimli ve sorumluluk içinde kullanmaları gerektiği belirtilmiştir. Bundan da bizzat belediye başkanı sorumludur.

Bu kapsamda yayın organlarından izlediğimiz kadarıyla bizzat  terör örgütlerini ve teröristleri destekleyen, şirketleri üzerinden finansman sağlayan, iş makineleri ve diğer araç ve gereçlerle tünellerin ve hendeklerin kazılmasına bizzat yardımcı olan, yapılan sosyal yardımları terör örgütü yandaşlarına yapan, kamu kaynağını terör örgütüne aktaran, terör örgütlerine militan kazandıran, Kanun kapsamında kullanmayan belediyelere yönelik kayyum atamasının bir an önce yapılması,

Aynı zamanda mahalle veya köy muhtarlarının da takip edilerek aynı suçları işlemeleri durumunda bir an önce yasal işlemler yapılması, gerekirse köy ve mahalle muhtarlarıyla da ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiği görüşündeyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Osman USTA

Genel Başkan

YURTDIŞI EĞİTİMLERİ23 TEMMUZ 30 TEMMUZ  2015 TARİHLERİ ARASINDA İspanya Endülüs Barcelona-Valencia-Alicante-Granada Sevilla-Cordoba-Toledo-Madrid 8 GÜN 7 GECE İMAR ŞEHİRCİLİK BELEDİYE HİZMETLERİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA GEZİ PROGRAMI DÜZENLENMİŞTİR.

 

Yayınlar
Hava Durumu
Gösterilen İl ANKARA