top of page

Fazla Çalışmanın Hesaplanma Şekli

Güncelleme tarihi: 14 Eyl 2023

4857 sayılı İş Kanunu’nda kural olarak haftalık çalışma esası benimsenmiştir. Kanunun 41’inci maddesine göre, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Kanunun 63’üncü madde hükmüne göre de denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.


Makale İçeriği:

2.1. Fazla Çalışma Ücreti

2.2. Fazla Çalışmada Süre Sınırı

2.3. İşçinin Yazılı Onayı

2.4. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler

2.5. Fazla Çalışma Yapamayacak İşçiler

2.6. Fazla Çalışmanın Serbest Zaman Olarak Kullanılması

Daha fazlasını okumak ister misiniz?

Bu özel yazıyı okumaya devam etmek için mahalliidarelerdernegi.org.tr sitesine abone olun.

13 görüntüleme0 yorum

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page